logo-1

درباره دکتر مهدی مویدفر

دکتر مهدی مؤیدفر فوق تخصص جراحی زانو و بورد تخصصی ارتوپدی ، تحصیلات پزشکی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع نمود. در دوران دانشجویی فعالیت‌های متعددی داشتند که از آن جمله مسئول گروه پیوند لیزر پزشکی و مسئول گروه زخم بسته لیزر پزشکی را می‌توان نام برد.
پس از آن برای تخصص به شهر خود اصفهان بازگشتند و در طی دوران تخصص علاوه بر کارهای تحقیقاتی، طراحی و تکمیل وسیله‌ای برای بازگرداندن حرکات زانو را شروع کردند؛ که منجر به ثبت اختراع این وسیله همراه با دو نفر از همکاران ایشان در دانشگاه صنعتی اصفهان گردید.
پس از دوره تخصص با توجه به تمرکز ایشان بر روی جراحی‌های زانو دوره‌های متعددی را از جمله دوره‌ی 5/1 ماهه در دانشگاه تورنتو و دوره‌ی 6 ماهه جراحی زانو نزد یکی از بزرگترین اساتید جراحی زانو ایران گذراندند.
پس از آن جهت تکمیل تجارب خود دوره‌ی فوق تخصصی زانو را در دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع نمودند. که در طی این دوران نیز با سفرهای علمی به کشور اتریش و آلمان، دوره‌های تکمیلی دیگری نیز در زمینه تعویض مفاصل و آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی گذراندند . در طی تحصیلات فوق تخصصی جراحی مشغول ابداع ساخت وسیله‌ای جهت انجام عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی خلفی بود که بصورت موفقیت آمیزی در جراحی‌های متعدد استفاده گردید.
در حال حاضر مراحل ثبت اختراع خود را می‌گذرانند. علاوه بر آن میتوان به ابداع روشی در انجام عمل‌های جراحی تعویض مفصل زانو بدون نیاز به باز کردن تونل استخوان رانی و طراحی و ساخت وسیله‌ای جهت انجام عمل‌های آرتروسکوپی زانو اشاره نمود.